Иво Андрић „На Дрини ћуприја“

ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ

– Уочи специфичности композиције романа. – Који временски период обухвата романескна радња? – Објасни зашто је то роман-хроника, а не летопис, историјска хроника или мемоари? – Испитај однос између историје и легенде у Андрићевом роману. Издвој историјске догађаје, и утврди начин на који их писац транспонује у романескно ткиво. – На који начин је остварен принцип јединства радње у овом  делу? – Размисли у чему се огледа функција развијенијих романескних епизода које прерастају у новеле. – Издвој те посебне уметничке целине (епозоде-новеле) и наслови их сходно њиховој тематској и идејној доминанти.

 

– Установи ко је главни јунак романа. Поткрепи своје становиште навођењем делова (одломака) текста. – Откриј у чему је шароликост света касабе. Чиме се одликује тај свет? – На који начин је у роману приказана веза мост-касаба? – Издвој легенде и предања које је касаба створила о мосту. Протумачи дубљи смисао тих предања и легенди и испитај њихов значај у животу касабе и касаблија. – Установи на који начин је везана животна судбина појединих ликова са судбином моста. – Свестрано осветли значај моста у индивидуалној и колективној свести јунка и вишеградске касабе. – Размисли о функцији моста на композиционом, тематском и идејном плану романа. – Тумачи његову свестрану симболику, разматрајући је у вези са пишчевим етичким схватањима.

                         

– Припреми се за разговор о градњи моста. – Представи лик великог везира Мехмед-паше Соколовића. Информиши се из историографских извора о Соколовићевом животопису. – Које појединости писац издваја из везировог живота? – Размисли шта је предодредило животни пут великог везира. У чему се огледа посебност његове судбине. – Тумачи шта изазива везирова носталгична осећања. Какав однос има према свом завичају? – Шта га је мотивисало да дарује мост касаби? – Анализирај вишеструка значења мотива црне оштре пруге која му с времена на време пресеца груди на две половине. – Које идеје о друштвеном успону, слави и моћи, те положају човека у свету, писац сугерише кроз лик Мехмед-паше Соколовића? Шта повезује живот великог везира и других ликова у роману. – Размисли коју симболику открива сцена везировог умирања на плочнику? – По чему је трагична његова судбина?

– Откриј сличности између лика Мехмед-паше Соколовића и Радисава са Уништа. – Објасни на који начин раја доживљава грађење моста? – Размисли о митотворној функцији касаблијске маште поводом изгрдње моста. – Опиши атмосферу током изградње моста. – Предочи однос између џелата и жртве на примеру Абидаге, Пљевљака, сејмена. Шта повезује ове ликове? – Кога представља Радисав са Уништа? – Шта га је нагнало на бунтовнички чин? – Како изгледа Радисав у легенди, а како у стварности? – У чему је импресивност слике његове смрти? Каква дубља значења има његова смрт?

 Ophelia_by_EarthDefect

– Анализирај ликове за које су везани догађаји по којима се година у којој су се десили после и називала и дуго памтила. – Међу овим изузетним догађајима, онај који се збио са Фатом Авдагином је најизузетнији. Размисли кога представља Фата Авдагина. На који начин су касаблије доживљавале Фату? Уочи шта је изузетно у њеној појави.  – Који догађај представља прекретницу у њеном животу? – Тумачи на који начин се Фата носи са очевом одлуком. Чиме је Фата предодредила своју трагичну судбину? – Уочи на који начин се Фата држи у периоду између просидбе и свадбе. Шта се сукобљава у њеној души? – На који начин Фата постиже компромис између свог не и очевог да? – У чему лежи узвишеност Фатине жртве? – На који начин разумеш касабино ћутање о Фатиној смрти? Због чега Ћоркан њеном телу приступа са страхопоштовањем и богобојажљивошћу?

– Коју спознају на мосту доживљава Милан Гласинчанин? – Који тип Андрић представља у његовом карактеру? – Објасни смисао преплитања стварности и фантастике у опису ноћи коцкања? – Кога персонификује странац? – Коментариши приказ филозофије коцкара на примеру Милана Гласинчанина.

Devil_cards_by_ppunker

– Тумачи у чему лежи смисао Ћорканове игре са смрћу. – Опиши противречности које су сучељавају у Ћоркану. – Која осећања у теби изазива овај лик? – Коме упућује изазов својим тиридирадамањем по залеђеној ивици моста? – Чега се, у ствари, плаши Ћоркан? – Шта је морао да докаже касаби, а шта себи? – Чиме је условљен Ћорканом животни удес?

– По чему је Лотика другачија у односу на друге жене у касаби? – Чиме је Лотика привлачила касаблије? – У чему се огледа хуманост овог лика? – Тумачи свестрано због чега Лотика доживљава слом. – Предочи однос између њених жеља и хтења и стварности.

– Који свет симболише Алихоџа? – Издвој на које све начине је он повезан са мостом? – – Издвој догађај из његовог живота који је посебно оставио утисак на тебе? – Тумачи његов однос према новинама које доноси модерно време? – У чему се огледају трајне вредности за Алихоџу? Због чега не може да се снађе у новом времену? – Интерпретирај симболичко богатство сцене умирања Алихоџе Мутевелића. Којим дубљим значењима је Андрић прожео ову сцену?

– Припреми се да изложиш Андрићеву антрополошку визију. – На који начин писац доживљава егзистенцијални положај човека? – Издвој кључне пишчеве етичке ставове. – Посебно тумачи смисао последњих мисли Алихоџе Мутевелића: Али, нека, мислио је он даље, ако се овде руши, негде се гради. Има ваљда још негде мирних крајева и разумних људи који знају за божији хатор. – Чиме човек може да се супротстави хаосу разарање и мржње? – Чиме човек искупљује своје погрешке и заблуде? – У чему се огледа величина човека, у којим ситуацијама човек потврђује своју човечност? – Тумачи значењско богатство и лепоту, те универзалност Андрићевих речи да је живот несхватљиво чудо, јер се непрестано троши и осипа, а ипак траје и стоји чврсто као на Дрини ћуприја.

 Abdric i cuprija

 

 

 

 

Advertisements

Милош Црњански „Сеобе“

Истраживачки задаци

Сеобе су један од српских колективних архетипа. Активирај своје знање из области историје и подсети се сеоба које су обележиле српски народ. Скицирај њихов ток – ко их је предводио, чиме су биле мотивисане, који географски простор су обухватиле? Истражи колико су историјске сеобе биле инспиративне за српске уметнике. Покушај да направиш каталог (књижевних, ликовних, музичких, флимских) дела које обрађују мотв сеоба.

Пре него што почнеш да читаш роман пажљиво проучи историјску основу Сеоба Милоша Црњанског (види материјал постављен у форми презентација). Историјска контексуализација догађаја биће ти од помоћи за разумевање романескне радње. Такође, проучи својеврсни „литерарни“ предложак Сеоба – изводе из Мемоара Симеона Пишчевића. На основу тога, закључи како се Црњански односи према историографским изворима и предлошцима и на који начин документарну грађу транспонује у свој роман.

УГАРСКА У ВРЕМЕ ВЕЛИКИХ СЕОБА СРБА

СЕОБЕ СРБА                                   БЕЧКИ РАТ

ПРИВИЛЕГИЈЕ       КУЛТУРА И МЕМОАРИ С. ПИШЧЕВИЋА

I   

 Звезда је у наслову прве главе Сеоба. Запази чулне мотиве (знаке) који се појављују на путу од звезде до човека (Вука). Спреми се да образложиш уметничку улогу (симболичну вредност) бескрајног плавог круга, звезда, помрачине, баруштине и мутне дубине.

Каква расположења изазивају знаци везани за висину, неограничен простор и светлост? – А они што означавју низину, стешњен простор и таму?

Обрати пажњу на заштитиничку моћ колибе у којој затичемо Вука, а и на описе Аранђелове и Вукове куће. Како су куће „расположене“ према човеку? Шта се од њих очекује, а шта пружају јунацима романа? Како се та угрожена и несигурна скровишта уклапају у мотиве путовања и сеоба?

Свет Сеоба као да је у целини сачињен од праелемената: земље, воде, ваздуха и ватре, који се појављују у виду најразноврснијих облика: блата, магле, мочваре, облака, кише, светлости, звезда … припреми се да на примерима из уметничког текста тумачиш симболична значења појединих праелемената, њихових облика и својстава. Истражуј како Црњански материјом одуховљава свет и њеним избором, распоредом и преобликовањем утиче на човекова чула, осећања, мисли, расположења и машту.

Одабери два пејзажа. Нека један приказује мочварни предео, а други непомућено небо. Објасни душевна стања која су пројектована у те пејзаже. Како на човека делује згуснута, чворна и опора материја? – А разређена, прозирна и етерична? Изложи своја запажања о „сеоби“ материје у Сеобама, о сукобу њених агресивних и пријатељски расположених облика.

Који све ликови у роману чезну за звезданим небом? Свестрано образложи свој одговор.

 

II  

Анализирај лик Вука Исаковича према овом подсетнику:

  • Упорни путник и неуморни сањар;
  • Ратује „по туђој вољи и за туђ рачун“;
  • Несклад између душе и тела;
  • Звезда и низ разочарања (унутрашња драма);
  • Два Вука Исаковича, „један јаше …, а други, као сенка, корача крај њега“;
  • Тражење нове завичајности (отићи или остати);
  • Чему је тежио, а шта је постигао.

Како се виша команда понаша према Славонско-подунавском пуку? Илуструј уметничким примерима горку судбину ратника. Помоћу лика Славонско-подунавског пука објасни аустријску политику према Србима и негерманским народима.

III

Новац и љубав имају значајну улогу у роману. Спреми се да на основу супротстављености тих мотива што потпуније анализираш лик Аранђела Исаковича. Какав је однос између материјалних и духовних вредности у роману? Запази што више разлика и сличности између Вука и Аранђела.

Госпожи Дафини се привиђају грозоморне слике. Покушај да објасниш порекло тих утвара. Какву уметничку улогу имају халуциниране слике?

Сеобе садрже пуно уметничких порука (идеја). Оне обично казују истине о битнијим људским вредностима као што су: животни циљеви, лепота, младост, срећа, љубав, слобода, духовна моћ, смисао човековог постојања и слично.

Спреми се да у разреду (и у писменој форми), не занемарујући друге, уверљиво образложиш три поруке које су на тебе највише утицале. Одабери уметничке исказе помоћу којих ћеш да поткрепљујеш своје излагање.

„Коштана“ и „Нечиста крв“

Смернице за анализу

-Прочитај Скерлићев приказ Станковићеве драме О Коштани који се налаз у Читанци. – Издвој кључна Скерлићева запажања у вези са Коштаном (темом, мотивима, проблемима, стилом и слично). Размисли о њима и упореди их са сопствених читалачким доживљајем. – Припреми се да се на часу аргументовано осврнеш на Скерлићеве ставове (да их прокоментаришеш и поткрепиш примерима из текста, или пак да покажеш њихову неоснованост).

– Успостави тематско-мотивску паралелу између Коштане и Нечисте крви. – Размисли о наслову романа. Свестрано протумачи и биолошки и социолошки и морални аспект феномена „нечисте крви“ у роману. – Издвој главне ликове у роману и анализирај њихове карактере. Шта их покреће и мотивише, који су им приоритети у животу, шта обележава њихов систем вредности, чему теже и шта су све спремни да учине да би остварили своје циљеве? – Прати у роману сусрет две културе, једне коју отеловљује Софка (и њена породица) и друге коју представља газда Марко (и његови саплеменици). Издвој и анализирај мотивациону и карактеризацијску функцију обележја обе културе – места становања, одеће, обичаја (свадбених пре свих), манира понашања. – Пажљиво прати развој Софкиног лика. – Уочи паралелизам између Софке и куће у којој је становала. Издвој делове текста који илуструју Софкин доживљај куће, као и делове текста у којима придају симболичка својства кући. – Анализирај ток Софкине свадбе. Покушај да израдиш сценарио њене свадбе. Посебно обрати пажњу на њена осећања током свадбе, на њену визуру и доживљај људи, простора, мириса, уопште, свега што је окружује. – Размисли у чему се огледа Софкина трагика – где су њени корени? Размисли и о коренима трагичног исходишта газда Марковог живота. Шта их повезује? Које антрополошке универзалије Станковић износи у свом делу? Свестрано образложи свој одговор.

Антон Павлович Чехов „Ујка Вања“

Истраживачки задаци

 uja pisac

Позориште духовних стања

– Пажљиво читај драму Ујка Вања. Бележи своје утиске и размишљања подстакнута драмским текстом. – Присети се драмских текстова које си читала/читао, и упореди раније читалачке доживљаје са читалачкким искуством Чеховљеве драме. – Чехов је, поред Хенрика Ибзена, Мориса Метерлинка и Августа Стриндберга, један од твораца модерне драме. Установи поетичка обележја модерног драмског текста на примеру Ујка Вање. – Издвој карактеристике приче у Ујка Вањи. Објасни природу догађаја приказаних у драми? – Ко су драмски ликови? Сачини групни портрет ослањајући се на њихове заједничке особености. – Размотри композицију драме. Уочаваш ли у развоју драмске радње класичне етапе? Посебно обрати пажњу на смисао 4. чина. – Шта покреће драмску радњу? – Испитај особености дијалога у драми. –  За Чеховљев драмски опус је речено да је позориште душевних стања. Размисли шта је у његовим драмама подстакло критичаре да изнесу овај суд. Слажеш ли се са тим становиштем? Аргументовано образложи свој одговор. – Размисли о реплици Јелене Андрејевне из 2. чина: … свет не пропада од разбојника или од пожара, него од мржње, непријатељства, од свих тих ситних размирица … и повежи је са поетичким особеностима Чеховљеве драме.

  uujka

Уместо људи свуда около лутају некакве сиве мрље

– Анализирај ликове у драми. Утврди њихове психолошке особености и сагледај их у међусобним односима. Издвој реплике које их најпластичније карактеризирају. – У чему се огледа сукоб/заблуда Ивана Петровича Војницког? Опиши на који начин доживљава своју прошлост, а како посматра садашњост? На кога (све) пројектује свој животни неуспех? – Размисли у чему се огледа блискост између ујка Вање и Михаила Лавовича Астрова? По чему се Астров издваја од других ликова у драми? Протумачи симболику његовог имена и повежи је са његовим животним хтењима. Тумачи начин на који доктор доживљава свет и људе око себе. Посебно осветли његов однос према феномену лепоте. – Издвој особености у Астровљевом портретисању Јелене Андрејевне. На који начин је посматрају други драмски ликови – Војницки, Серебрјаков, Соња? Објасни на који начин она доживљава сопствену егзистенцију? Уочаваш ли конфликт у њеној личности. Образложи свој одговор. Обрати пажњу и на симболику њеног имена – коју јунакињу призива у своје окружје. – Симболичко портретисање именом Чехов је применио и на Софију Александровну. У чему се огледа њена мудрост? Објасни смисао и значење њеног хришћанског подвижништва. Свестрано тумачи њен последњи монолог у драми. Од чега ће се одморити? Шта се нада да ће компензовати у postmortem егзистенцији? – Какав утисак је оставио на тебе професор Александар Владимирович Серебрјаков? – Објасни на који начин утиче на своје укућане? Издвој његове доминантне карактерне особине анализирајући слику коју о њему имају Војницки, Софија и Јелена. Шта открива о њему жеља да прода имање? – Размисли коју функцију у драми имају ликови Марија Васиљевна, Илија Илич Телегин и дадиља Марина. – Издвој реплике ликова које би могле да фигурирају као епиграф драме.

 uncle vanjz

Одлетети као слободна птица од свих вас, од ваших сањивих лица …

– Пажљиво размотри особености времена и простора у које је смештена драмска радња. – Које временске појаве и детаљи ентеријера имају симболичку функцију, односно повезани су са психо-емотивним стањима ликова. Свестрано осветли ове појединости. – Формулиши идејна исходишта драме тумачећи симболику шума. На који начин их представља Астров, а како их доживљавају други ликови. – Свестрано тумачи везу између судбине шума и судбине човека и друштва у који је зароњен. – Које идеје о човеку и људској судбини износи Чехов у Ујка Вањи. Размисли о њима и одреди сопствена гледишта самеравајући их са Чеховљевим.