Вилијем Шекспир „Ромео и Јулија“

ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ

                          

Трагедија

Обнови знања о трагедији. Присети се одлика трагедије уочених приликом читања и тумачења Софоклове Антигоне (трагичан заплет, трагичка кривица, катарза). Прочитај Шекспирову трагедију Ромео и Јулија. Запази на који начин Шекспир користи и примењује искуства античких трагичара. Прати како се у овој трагедији развија драмски заплет. Тумачи на који начин је он композиционо организован.

Доживљаји и утисаци поводом трагедије

Припреми се да на часу детаљније говориш о утисцима побуђеним читањем знамените Шекспирове трагедије. Образложи шта ти је највише привукло пажњу. Користећи се текстом, уочи и коментариши на које се све начине испољава љубав између Ромеа и Јулије. Какав став заузимаш према међусобној мржњи породица Капулети и Монтаги? О чему важном, везаном за хуманост и љубав, сведочи ово Шекспирово дело?

romeo i julija

Крвав стари спор

Објасни на чему се заснива мржња између веронских породица Капулети и Монтаги. Протумачи због чега Шекспир не расветљава дубље узроке и поводе њихове међусобне мржње. Какву атмосферу у граду ствара завада ових породица? Запази како стари Капулет на маскенбалу спречава сукоб слугу завађених породица. Чиме он оправдава своје поступке? О каквој могућности превазилажења мржње и сукоба сведоче Капулетова гледишта у овој сцени?

Romeo_and_juliet_brown

Слатким би дахом мирисала ружа/Да јој какво друго име дамо

Прикажи сусрет Ромеа и Јулије у Капулетовом врту. Упореди Ромеово расположење пре и након сусрета са Јулијом. Какву симболику Шекспир користи у изражавању љубавних осећања? Зашто ромеову вољену девојку поредиClaire-Danes-Romeo-Juliet са сунцем? На који начин Јулија доживљава Ромеову љубав? Протумачи њено предосећање неповољног исхода ове бурне љубави.

Какву важну одлуку доносе заљубљени? Ко се појављује у улози њихових помагача? Протумачи разлоге због којих монах Лаврентије одлучује да помогне младима и да их тајно венча. Осим породичне мржње, прикажи и друге елементе трагичког заплета (сукоб Меркуција и Тибалта, Јулијина веридба са Парисом, прогон Ромеа из Вероне због убиства Тибалта). Објасни због чега је трагичан исход неизбежан.

Ven;anje romaea

Сунце од туге не помаља главу

Зашто Ромео, док борави у Мантови, мисли да је Јулија мртва? Како реагује на ову непроверену вест? Протумачи непромишљеност и наглост његових поступака у тим околностима. До каквог сукоба долази на Јулијином гробу? Ко све страда? На који начин је постигнута изузетна драмска напетост и динамика трагичког исхода радње?

U kapeli romeo umire

Када су Капулети и Монтаги схватили пропаст коју је изазвала њихова међусобна мржња? Прикажи њихове реакције на трагичан исход дешавња. Какв утисак о Ромеовој и Јулијиној смрти подстиче помирење њихових родитеља? Интерпретирај смисао капетанових завршних речи: Све се плаћа! Протумачи хуманистичке поруке ове трагедије. Установи главна Шекспирова гледишта поводом љубави и мржње. Какву снагу и моћ имају осећања љубави и племенитости? Чиме се превазилазе и побеђују сукоби, међуљудска нетрпељивост, неразумевање и мржња?

Romeo izmirenje porodice

Advertisements

„Еп о Гилгамешу“

Истраживачки задаци

Најстарији пронађени еп

Еп је једна од најстаријих форми епике. Обликује се у стиховима. Епови одражавају природу и својства живота у најстаријим друштвима. Приказују живот заједнице, религију, веровања, уверења, обичаје, вредности које се поштују, врлине које се уважавају и мане које се најчешће оштро кажњавају. Збивања се нижу у узрочно-последичној вези. Централни догађај, изузетно значајан за друштво, прате бројне епизоде. Дешавања приказана у епу могу бити потпуно измишљена, легендарна и митска. Понекад могу имати и историјску позадину.

Gilgames

– Пажљиво читај сумерско-вавилонски еп о уручком владару Гилгамешу. – Уочавај и издвајај обележја књижевне врсте епа (сажет текст изнад) на конкретном тексту Епа о Гилгамешу. Дакле, издвој особености живота уручког народа, његов вредносни систем, религијска уверења, обичаје итд. – Издвој централни догађај епа и пропратне епизоде. – Направи таблицу ликова која ће укључивати богове, митска бића и људе. – Прати на који начин сваки од ликова учествује у заплету, току и исходу радње. Посебно уочи улоге и значај митских бића. – Протумачи улогу богова у човековом бићу. – Откриј Гилгамешову разапетост између људског и божанског у себи.

„Енкиду, пријатељу младих година!“ (анализа 8. плоче) 

– Анализирај Гилгамешово понашање поводом Енкидуове смрти. – Због чега га пријатељев одлазак толико узнемирује? – У којим околностима Гилгамеш изражава неверицу, а када је потресен, тужан и депресиван?

Gilg i enk

– Проучи Гилгамешове монологе. О којим се Енкидуовим особинама у њима сведочи? – Проучи епитете којима је описан Енкидуов лик и карактер. Које врлине је поседовао? – Због чега је владару Урука и великом јунаку тешко да прихвати губитак таквог човека?

– Како се Гилгамеш понаша када Енкиду издахне? Којим стилским средствима се истичу и појачавају осећања туге, великог узбуђења и страха од смрти?

GilgameshEnlarged

– Зашто је Гилгамеш одбијао да сахрани Енкидуа? – Колико дуго је био паралисан трагичним дешавањем? Куда креће након сахране? Протумачите смисао његовог усамљеничког лутања степом. – Опиши Гилгамешов сусрет са ловцем.  О чему се говори у ловчевом монологу? Протумачи Гилгамешов одговор. Зашто му је било тешко да прихвати да је Енкидуа стигла људска судбина? – До ког суштинског животног сазнања Гилгамеша доводи смрт најбољег пријатеља?

– Протумачи снагу пријатељства о којој сведочи ово дело књижевности старог века. – У чему је узвишени смисао друговања у људској егзистенцији?

Лаза Лазаревић „Први пут с оцем на јутрење“

        Laza          Истраживачки задаци

У свету дела

Шта из приповетке подстиче твоје снажне доживљаје и осећања? О чему размишљаш током и након читања овог текста?

 Porodica

Било ми је, вели, онда тек девет година…

Ко казује приповетку, а ко преноси казивање? Наведи елементе из текста дела који упућују на разлику између казивача и приповедача. Тумачи зашто је казивање препуштено Миши. Установи са које временске тачке он остварује казивање. Којим исказима је подстицао читаочеву пажњу? Закључке илуструј конкретним примерима из приповетке.

 А где ти је, Митре, сахат?

Тумачи на који начин је у делу испољен и расветљен порок коцкања. Откриј околности које су приказане као узроци коцкања. Протумачи мане повезане са ликовима коцкара. На шта је коцкар спреман? Које сцене сведоче о немоћи човека да се одупре пороку? Шта коцкар добија коцкањем, а које животне вредности трајно губи?

SAHAT

  Мој отац носио се, разуме се, турски…

Окарактериши Митров лик. Проучи поступке карактеризације којима је приказан. Шта је у његовом понашању и карактеру чудно, противречно и изненађујуће? Протумачи дубље узроке Митрове оданости коцкању. Објасни како је остао без имања које је годинама стицао. У какву опасност се доводи човек отуђен од породице? На који начин је Митар покушао да разреши животни промашај? Какве је карактерне особине испољио у критичним околностима? Зашто су га изненадиле Маричине речи? Које је животне вредности у њима открио?

mitar

  

...и мени се учини да је бог помилова руком…

Проучи Маричин лик. Шта јој даје снагу да се суочава и бори са животним изазовима? Уочи речи и поступке који је приказују као мудру, моралну и племениту особу. Када је Марица испољила нарочиту храброст? На какве вредности живота и постојања је указала Митру? У чему проналази излаз из економске пропасти породице и Митровог посрнућа? Због чега она види решења за које је Митар слеп?

kandilo sveti jordje

Сине, устани да идемо у цркву!

Протумачи симболику завршетка приповетке. На какву промену указује Митров позив упућен Миши? Шта важно о будућности Митрове породице сазнајеш из кратког епилога? Чиме су награђени победници у борби са искушењима? Каква казна сустиже коцкара?

zvona

Какву улогу имају породица, разумевање и борбеност у савладавању животних недаћа? Са којих извора човек црпе снагу у борби против сила искушења? Издвој кључне вредности којима се превазилазе и побеђују наизглед безизлазне животне ситуације.

Епска песма „Бановић Страхиња“

Истраживачки задаци

1. Уметнички свет дела

Пажљиво, са оловком у руци, читај песму Бановић Страхиња.

Шта у свету песме снажно привлачи твоју читалачку пажњу? Чиме се читалачка пажња у делу подстиче и одржава?

2. Нетко бјеше

Које су посебности Страхињиног карактера наглашене већ у уводним стиховима песме? Просуди због чега је Страхиња желео да оде у Крушевац. Које појединости из експозиције песме сведоче о његовом јунаштву и изузетности? Наведи појединости којима се наглашава велелeпност дочека јунака у Крушевцу. Какве му почасти чини Југ-Богдан, а како бана уважава крушевачка господа?

Franco-Nero-u-naslovnoj-ulozi-filma-Banović-Strahinja

3. Сам отиде пољем крушевачким

На који начин се у песму уводи драматичан заплет? Проучи садржину мајчиног писма. Запази како се у њему приказује и тумачи напад Влах-Алије на Бањску. Процени понашање Југ-Богдана и Југовића према зету када им се обраћа за помоћ. Зашто старац не помаже зету? Како на одлуку Југ-Богдана реагују Југовићи? Анализирај монолог којим се Страхиња обратио тасту. Које га речи и гледишта приказују као промишљеног, смиреног и храброг човека?

4. Твоме ђогу и твоме јунаштву 

                          свуд су броди, ђегод дођеш води

Проучи какву улогу у песми има Страхињин сусрет са дервишем. Којим је композиционим поступком ова сцена укључена у дело? На основу дервишевих речи и поступака докажи да се добро добрим враћа. По чему су старац и млади

 

5. Удари се јунак на јунака

Прикажи мегдан Бановић Страхиње и Влах-Алије. У чему се огледају изузетна физичка снага и ратничка вештина обојице мегданџија? Којим су карактеристичним епским поступцима приказане етапе мегдана?

Упореди однос Бановић Страхиње и Влах-Алије према љуби током мегдана. Посебно проучи како је Страхиња савладао силног одметника Алију. Шта му је дало снагу да савлада самоувереног и окрутног противника?

Banovic megdan

6. Не дам вашу сестру похарчити

Протумачи иронију у монологу којом је Страхиња приказао Југовићима љубино понашање током мегдана. Како је Југ-Богдан реаговао на ову вест? На који начин му се Страхиња супротставио? Објасни зашто је Страхињин однос према љуби на крају песме изненађујућ. Анализирај дубља значења његовог завршног обраћања Југовићима, који су исуканим мачевима насрнули на сестру.

7. Естетска значења

Установи универзална значења у песми. На примеру Страхињиног лика покажи како су потреба за пријатељством и љубављу снажни покретачи великих подвига. Због чега су снага и мегданџијске вештине сурове и нељудске уколико нису обогаћене племенитошћу и човекољубљем? Зашто су изузетни јунаци врло често велики усамљеници?

Софокле „Антигона“

Истраживачки задаци

1. Доживљаји и утисци пробуђени читањем трагедије

Припреми се да на часу детаљно говориш о утисцима пробуђеним читањем трагедије. Уочавај драмске сукобе и процени на који начин сваки од њих утиче на трагични ток и исход збивања. Објасни које врлине се препознају и откривају у Антигонином лику. antigone1

Током читања установи везе трагедије и мита о Едипу. Анализирај какве утицаје на радњу и на доживљај карактера ликова остварује познавање мита. На који начин мит допуњује сложена значења трагедије?

2. Заснивање и развијање трагичког сукоба

Препознај композиционе елементе у трагедији: експозицију (увод), заплет, кулминацију (климакс), перипетију (преокрет) и епилог (расплет). Установи основ драмских сукоба. Протумачи дубље узроке Антигонине побуне.

Зашто је антигона изазвала Креонтову срџбу? Издвој и детаљно анализирај сцену дијалога између ње и Креонта. Прати и тумачи како се њихови ставови, гледишта и убеђења испољавају и продубљују. Када они кулминирају? Чиме су снажно истакнути јачина и продубљивање њиховог неслагања? Сагледај каква се све опречна гледишта на законе, веровања и убеђења налазе у позадини овог сукоба. Запази којим речима је Антигона испољила изузетну одважност и храброст. Која је уверења и поступци чине самоувереном и одважном? Установи како она разоткрива лицемерни однос друштва према власти. Анализирај јачину Креонтовог беса. Како он тумачи Антигонине нападе?

Antigone_And_The_Body_Of_Polynices_-_Project_Gutenberg_eText_14994

Шта подрива Креонтову самоувереност и сигурност? Прати како нараста, шири се и кулминира отпор који потиче од Антигоне. Када тај отпор доживљава кулминацију? Зашто Хемон није послушан? Какву животну мудрост Хемон упућује оцу? Представи наређење о Антигонином погубљењу које је владар објавио. Размисли како Креонт разоткрива своју владарску моћ, али и своју несигурност. Образложи своја гледишта.

Припреми се да дискутујеш о преокрету у трагедији. Шта је Креонта поколебало? Како је Тиресија утицао на Креонтову промену одлуке о кажњавању Антигоне? Због чега овај преокрет појачава трагично дејство? Забележи и прокоментариши Тиресијине мудре ставове. Шта је, према његовом мишљењу, највећа људска врлина? Објасни лепоту овог гледишта.

Спреми се да прикажеш и протумачиш трагичан епилог. Како је приказан крвави завршетак сукоба? Зашто се најважније дешавање изоставља са сцене, односно збива далеко од погледа публике? Због чега је трагичан расплет приказан као судбоносан и неизбежан? Какав утицај на трагични исход догађаја има породична прошлост Едипове деце? Шта је истакнуто страдањем Креонтове породице?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3. Антигона

Филозоф Аристотел је о   карактерима трагичних јунака писао да треба да поседују доброту, уверљивост и доследност. Размисли зашто су ове врлине важне за формирање трагичног дејства у драми. Процени у којој мери су оне присутне у лику антигоне. Аргументуј своја гледишта конкретним сценама из трагедије.

antigona vazno

Одреди у чему се посебно огледају Антигонина доброта и племенитост. Проучи доследност њеног карактера. Чиме је резултурала Креонтова недоследност? Протумачи снагу Антигонине воље да се истрајно супротставља владару, али и владарској моћи и друштвеном поретку. Зашто почињу да је следе сви становници Тебе?

Шта из Антигониних ставова сазнајеш о важности исказивања сопствених уверења? Објасни зашто је важно борити се за њих.

4. Закони или обичаји

Окарактериши Креонтов лик. Протумачи на који начин владарска самовоља води трагичним исходима. Које особине треба да поседује добар владар? Колико је Креонтово позивање на законе оправдано? Зашто је Антигонино позивање на обичаје, односно на моралне и религијске законе испуњено племенитошћу и човекољубљем?

antigoneЗашто је важно борити се за вредности до којих нам је стало и доследно их бранити, чак и по цену сопствене пропасти? Заузми став поводом овог питања и припреми се да аргументовано дискутујеш на часу о универзалним вредностима Антигоне.

Извор: Миодраг Павловић, Читанка за први разред средње школе, Klett, Београд, стр. 77-78.